Om oss

Vi er en gruppe psykologer og forskere som arbeider med mindfulness og forsker på hvordan 8 ukers kurs i mindfulness bidrar til å forebygge tilbakevendende depresjon og påvirker hjernens funksjoner. Her følger mer informasjon om hver av oss som du vil møte på underveis i prosjektet.

Elisabeth Schanche

ElisabethLITEN

Elisabeth Schanche er psykologspesialist og forsker, og har tatt doktorgrad på temaet selvkritikk og selvmedfølelse i psykologisk behandling. Hun er utdannet som instruktør i Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) ved Oxford Mindfulness Centre, UK. Elisabeth har drevet mindfulnessgrupper i psykisk helsevern og for studenter. Elisabeth vil være en av gruppelederne i prosjektet.

Per-Einar Binder

PerEinarLITEN

Per-Einar Binder er psykologspesialist og professor, og forsker på psykoterapi, mindfulness og selvmedfølelse. Han er utdannet instruktør i Mindfulness-basert stress reduksjon fra Center for Mindfulness, University of Massachussets Medical Shool, og i Mindfulness-basert kognitiv terapi, fra Oxford Mindfulness Centre. Per-Einar har drevet mindfulness-grupper for studenter med stress og angstproblemer, og har også drevet selv-medfølelses-grupper. Per-Einar vil være en av gruppelederne i prosjektet.

Jon VøllestadJonLITEN

Jon Vøllestad er psykolog og Ph.D. Han arbeider på Solli DPS og har en forskerstilling ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet hans undersøkte effekten av mindfulness-basert behandling for angstlidelser. Han er utdannet instruktør i Mindfulness-basert stressreduksjon (MBSR) fra Center for Mindfulness, University of Massachussets Medical Shool, og i Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) fra Oxford Mindfulness Centre. Han underviser i mindfulness for pasienter, helsepersonell og folk flest. Jon vil være en av gruppelederne i prosjektet.

Endre Visted

EndreLITENEndre Visted er psykolog og doktorgradsstipendiat ved Institutt for Klinisk Psykologi ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet hans vil dreie seg om emosjonsreguleringsvansker hos mennesker med depressive lidelser. Han har utdanning i Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) fra Oxford Mindfulness Centre, og har drevet mindfulnessgrupper i psykisk helsevern for voksne. Endre vil sammen med Julie utrede i prosjektet.

Julie Lillebostad Svendsen

JulieLITEN

Julie Lillebostad Svendsen er psykolog og doktorgradsstipendiat. Hun er for tiden i en dobbeltkompetansestilling, hvor hun jobber som psykolog på en voksenpsykiatrisk poliklinikk samt forsker på mindfulness. Julie er spesielt interessert i sammenhengene mellom mindfulness, selvmedfølelse, depresjon og biologiske mål. Hun vil sammen med Endre Visted jobbe med rekruttering og datainnsamling i Mindfulnessprosjektet.

Petter Franer

petter

Petter Franer er psykologspesialist. Han har sin mindfulnessutdanning fra med instruktører ved Oxford Mindfulness Centre, UK. Petter jobber på Årstad allmennpsykiatriske poliklinikk på Kronstad DPS, der han har drevet mindfulnessgrupper for personer med tilbakevendende depresjon over flere år. Petter vil være en av gruppelederne i prosjektet.

Linn Achre Tveit

linnliten

Linn Achre Tveit er psykolog og jobber som kommunepsykolog på Askøy. Hun er utdannet instruktør i Mindful Self-Compassion ved Centre for Mindfulness Research and Practice, Bangor University. Hun har også drevet grupper i Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) og drevet grupper i mindfulness og selvmedfølelse for eldre mennesker (Mindfulness-Based Elder Care).