Om tilbakevendende depresjon

I perioder i livet kan vi alle føle oss triste og nedstemt, streve med å sove, ha mindre eller økt appetitt, lite energi og mindre interesse for ting enn vi pleier. Det er en naturlig del av livet. Humøret vårt går opp og ned og vi har ikke alltid overskudd. Men når vi kjenner flere av disse symptomene samtidig, og de varer over to uker, kan det være depresjon.

Depresjon er en vanlig lidelse. Mellom 15 og 25 prosent av alle kvinner og 7 til 12 prosent av alle menn får depresjon i løpet av livet. Depresjon har store konsekvenser for både de som rammes, pårørende og for samfunnet. En særlig utfordring med depresjon er at lidelsen er tilbakevendende. Forskning viser at hvis du har hatt en depressiv episode, er det 50 % sannsynlighet for at du vil oppleve tilbakefall. For hver ny depressiv episode, øker sannsynligheten for nye tilbakefall.

Det er flere grunner til at depresjon kan bli tilbakevendende. Forskere verden over forsøker å kartlegge hva som gjør mennesker sårbare for gjentatte depressive episoder. En sårbarhetsfaktor er grubling, det vil si gjentatte negative tanker som er vanskelig å ta pause fra eller kontrollere. Mange strever også med å håndtere følelser på en måte som er til hjelp. Både grubling og vansker med å håndtere følelser kan bidra til å øke nedstemthet og andre depressive symptomer. Det å lære seg hjelpsomme metoder for å møte tanker og følelser på kan beskytte mot nye episoder med depresjon.

Mindfulness-basert kognitiv terapi er en metode hvor deltakerne lærer seg å møte tanker og følelser på måter som er til hjelp. Forskning viser at mindfulness-basert kognitiv terapi bidrar til å redusere risikoen for tilbakefall ved depresjon. Les mer om mindfulness som behandling for tilbakevendende depresjon her.