Delta?

Har du lyst å være med i forskningsprosjektet? Forskningsprosjektet er nå godt i gang, og vi starter nye grupper i august og oktober 2017. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å bli med.

Vi søker personer som har hatt minst tre tidligere episoder med depresjon. En depressiv episode er en periode på minst 2 uker der du var vedvarende trist, mindre interessert i ting du vanligvis interesserer deg for, mindre energi, søvnvansker, økt eller redusert appetitt.

Dette prosjektet vil fokusere på å forebygge nye depressive episoder. For å delta kan du ikke ha en sykehistorie på alvorlig psykisk lidelse i form av bipolar affektiv lidelse eller schizofreni, eller alvorlig somatiske komplikasjoner som kan hindre deg i å delta i en gruppe. Du bør heller ikke ha et høyt alkoholforbruk eller bruke illegale narkotiske stoffer.

Her er en sjekkliste hvor du kan undersøke nærmere om dette forskningsprosjektet passer for deg:

Jeg kan bli med på forskningsprosjektet hvis ...Jeg kan ikke bli med på forskningsprosjektet hvis ...
• Jeg ikke er alvorlig deprimert nå
• Jeg har hatt minst tre tidligere episoder med depresjon
• Jeg er motivert for å bli med på en gruppebehandling over 8 uker (en gang pr uke)
• Jeg er innstilt på å gjennomføre hjemmeøvelser ca. 40 minutter hver dag
• Jeg har en psykisk og fysisk helse som forhindrer meg å gjøre dagligdagse aktiviteter (som å handle, hygiene, osv.)
• Jeg har en sykehistorie på psykose, schizofreni eller bipolar stemningslidelse
• Jeg har et rusproblem
• Jeg har fått behandling basert på mindfulness siste to år
• Jeg er gravid eller ammer
• Jeg har pacemaker eller har en alvorlig hjertelidelse

Trykk her for kontaktinformasjon for å få mer informasjon eller å melde deg på.