Om mindfulness som behandling for depresjon

Mindfulness-Basert Kognitiv Terapi er en behandling som er vist å redusere sårbarheten for gjentatte depressive episoder. Behandlingen foregår i grupper med mellom 12 og 15 deltakere. Gruppen ledes av to behandlere. Gruppen møtes ukentlig over åtte uker.

I behandlingen trener vi systematisk på mindfulness, det vil si å være oppmerksom på det en erfarer i øyeblikket på en ikke-dømmende måte.

Målet i behandlingen er å trene opp en fleksibel oppmerksomhet som kan bryte tendensen til å komme inn i nye depressive episoder. En blir også bedre kjent med egne tanke og reaksjonsmønstre og øver på å håndtere disse på måter som er til hjelp. I behandlingen veksler vi mellom undervisning og praktiske øvelser. En viktig del av behandlingen er også å gjennomføre daglige øvelser hjemme.

Effekten av mindfulness på tilbakevendende depresjon er godt dokumentert. Behandlingen er vist å både føre til at mennesker blir friske, og at sannsynligheten for tilbakefall minker betraktelig. Mindfulness –Basert Kognitiv Terapi er anbefalt av Nasjonale Helseinstituttet i Storbritannia («National Institute of Health and Clinical Excellence») som behandling for tilbakevendende depressiv lidelse.

Vil du lese med om mindfulness som behandling av depresjon? Trykk her og her.